Prywatność w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego,co dzieje się z twoimi danymi , kiedy odwiedzasz naszą strone internetową.Dane osobowe to wszystkie dane , które umożliwiają osobistą identyfikacje. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych i naszej polityce prywatności zamieściliśmy w poniższym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak zbieramy twoje dane?

Z jednej strony gromadzone są dane podawane przez użytkowników strony. Mogą to być np. dane wprowadzane w formularzach kontaktowych. Wszystkie dane są automatycznie rejestrowane podczas korzystania ze strony przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dane przeglądarki, systemu operacyjnego czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę.

Do czego używamy twoich danych?

Część gromadzonych danych potrzebna jest do bezbłędnego korzystania ze strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy zachowań użytkownika.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania twoich danych?

W każdej chwili masz prawo uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania twoich danych osobowych. Masz również prawo zażądać korekty,zablokowania lub ich usunięcia. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem podanym w odcisku. Ponadto masz prawo odłowania się do właściwego organu nadzoru.

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich

Sposoby korzystania z naszych stron internetowych i zachowania użytkowników mogą być poddawane analizie statystycznej. Służą do tego celu przede wszystkim pliki cookie i tak zwane programy analityczne. Analiza sposobu korzystania ze strony odbywa się z reguły anonimowo; sposobu korzystania ze strony nie można powiązać z indywidualnym użytkownikiem. Użytkownik może odmówić zgody na tę analizę lub zapobiec jej przez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat są podane w zamieszczonej niżej deklaracji w sprawie ochrony danych osobowych.

Użytkownik może odmówić zgody na tę analizę. O możliwościach odmowy zgody informujemy w niniejszej deklaracji.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron traktują ochronę danych osobowych klientów bardzo poważnie. Dane osobowe naszych klientów traktujemy poufnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszej deklaracji. Przy korzystaniu z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe użytkowników. Niniejsza deklaracja w sprawie ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jakim celu ma to miejsce. Informujemy, że w trakcie transferu danych w Internecie (np. w ramach komunikacji mailowej) mogą występować zagrożenia dla bezpieczeństwa danych. Nie jest w związku z tym możliwa pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedzialną jednostką za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

akut…Medizinische Personallogistik GmbH
Hildesheimer Straße 47
30169 Hannover

Telefon: 0511/2794630
Fax: 0511/27946355
Email: info@akut-medizin.de

Zarząd: Andreas Ahrens; Martina Ahrens

akut…Medizinische Personallogistik GmbH
Neusser Strasse 617
50737 Köln

Tel: 0221-5346960
Fax 0221- 53469629
Email: koeln@akut-medizin.de

Zarząd: Bodo Löhe

akut…Medizinische Personallogistik GmbH
Violenstraße 49
28195 Bremen

Tel: 0421-878245-0
Fax: 0421-878245-29
Email: bremen@akut-medizin.de

Zarząd: Frank Paul

akut…Medizinische Personallogistik GmbH
Fürstengartenstraße 11
32756 Detmold

Tel: 05231-74206-00
Fax: 05231-74206-90
Email: detmold@akut-medizin.de

Zarząd: Mareike von Mansberg

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych, dana osoba ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych państwa federalnego, w którym znajduje się nasza firma. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć w poniższym link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

RPrawo do przekazania danych

Użytkownik ma prawo żądać przekazania danych przetwarzanych przez nas automatycznie na podstawie udzielonej przez niego zgody lub na podstawie innej umowy sobie lub osobie trzeciej w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Żądanie bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej będzie spełniane tylko pod warunkiem wykonalności technicznej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa systemu szyfrowania SSL wzgl. TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa transferu poufnych treści, takich jak np. zamówienia czy zapytania wysyłane do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki zamiast “http://” pojawia się “https://” i widać w nim symbol kłódki.

Gdy jest aktywny system szyfrowania SSL wzgl. TLS, przekazywane nam dane nie są czytelne dla osób trzecich.

Informacje, blokowanie, usuwanie

danych zgromadzonych w sposób nieuprawniony. Jeżeli usunięcie danych nie jest – z różnych przyczyn – możliwe, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia zakresu przetwarzania wzgl. zastrzeżenia swoich danych.

Sprzeciw reklamą przesyłanych na Mail

Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej do rozsyłania niezamówionych jednoznacznie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie jednoznacznie prawo do podejmowania działań prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych informacji reklamowych, takich jak na przykład spam.

Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie powołaliśmy inspektora ochrony danych.

Lars Christiansen
Gutenbergstr. 6
32657 Lemgo

Telefon: +49 5261 2172591
E-Mail: info@ds-christiansen.de

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciastka

Strony internetowe korzystają po części z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Zadaniem plików cookie jest zwiększenie dostępności, skuteczności i bezpieczeństwa naszej oferty. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “session cookies”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika (tzw. stałe pliki cookie). Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnych odwiedzinach naszej strony.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, że będzie go ona informować o żądaniu zapisania plików cookie i umożliwiać zapisywanie tych plików tylko w indywidualnych sytuacjach; może też uniemożliwiać zapisywanie tych plików generalnie bądź w określonych sytuacjach oraz usuwać te pliki przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć zakres funkcji tej strony internetowej.

Pliki cookie, które są konieczne w ramach komunikacji elektronicznej z użytkownikiem lub realizacji określonych używanych przez użytkownika funkcji (np. funkcji koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes prawny w zapisywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i optymalnego udostępniania swoich usług. Inne zapisywane ewentualnie pliki cookie (np. pliki cookie mające na celu analizę sposobu korzystania ze strony przez użytkownika) są omówione w innym punkcie tej deklaracji.

Pliki Server - Log

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach Server-Log, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL, z którego nastąpiło przejście na stronę
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do strony
  • godzina otrzymania zapytania przez serwer
  • adres IP

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku przekazania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zapisujemy w celu opracowania zapytania i na potrzeby ewentualnych pytań z naszej strony dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu (informacja dobrowolna), treść zapytania) włącznie z podanymi przez niego danymi kontaktowymi. Tych danych nie przekazujemy innym podmiotom bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego ma miejsce wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę użytkownik może w każdej chwili odwołać. Wystarczy nam w tym celu wysłać nieformalne oświadczenie na adres mail. Odwołanie nie ma wpływu na dane przetworzone przed momentem odwołania zgody. Dane wprowadzone przez użytkownika do formularza kontaktowego przechowujemy do momentu otrzymania od użytkownika żądania ich usunięcia, odwołania przez użytkownika zgody na ich zapisanie lub ustanie celu ich zapisania (np. zakończenia opracowywania zapytania użytkownika). Nie dotyczy to sytuacji określonych przepisami prawa – a szczególnie ustawowych okresów przechowywania określonych danych.

Media społecznościowe

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek ( Facebook, Google +1, Twitter )

Treści na naszych stronach można udostępniać w sieciach społecznościowych, która zachowuje prywatność danych, takich jak Facebook, Twitter czy Google +. Ta strona używa narzędzia shariff. Nie nawiązuje ono bezpośredniego kontaktu miedzy sieciami a użytkownikami, dopóki ci ostatni nie klikną jednego z przycisków społecznościowych.

Automatyczne przesyłanie danych użytkownika do operatorów wspomnianych serwisów nie odbywa sie za pomocą tego narzędzia. Jeśli jesteśmy zalogowani w jednej z sieci społecznościowych przy użyciu przycisków: Facebook, Google +1, Twitter, pojawia sie okno informacyjne, w którym można potwierdzić tekst przed jego przesłaniem.

Zgodnie z polityką prywatności nasi użytkownicy mogą udostępniać treści strony w sieciach społecznościowych bez tworzenia pełnych profili przez operatora sieci.

Wtyczka Facebook (Like & Share Button)

Na naszych stronach są zainstalowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, Te funkcje są dostępne za pośrednictwem Facebook Inc., 1 Hacker Way, Mento Park, California 94025, USA. Wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Like“ na naszej stronie. Ich przegląd można znależć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Podczas odwiedzania naszych stron wspomniana wtyczka łaczy bezpośrednio Twoją przeglądarke z serwerem Facebook. Serwis otrzymuje informacje, że odwiedziłeś stronę i zostaje mu udostępniony Twój adres IP. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku i klikniesz w przycisk „Like ” możesz przesłać link z treścią naszej strony na swój profil. W rezultacie Facebook przypisuje tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Należy podkreślić, że nie mamy wglądu w przesyłane dane i sposoby ich użytkowania przez Facebook. Aby uzyskać wiecej informacji, zapoznaj sie z polityką prywatności serwisu na stronie: http://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook przypisał wizytę na naszych stronach do twojego konta użytkownika, wyloguj się z niego.

Wtyczka Twitter

Nasze strony korzystają z funkcji serwisu Twitter. Są one dostępne za pośrednictwem Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Jeśli korzystasz z Twittera i funkcji „retweet” eodwiedzane przez Ciebie strony internetowe bedą powiązane z twoim kontem w tym serwisie i widoczne dla innych użytkowników.Te dane są również przesyłane do Twittera. Podkreślamy, że nie znamy zawartości przesyłanych danych i sposobów ich użytkowania przez serwis Twitter. Więcej informacji można znależć w polityce prywatności pod adresem: https://twitter.com/privacy

Ustawienia prywatności możesz zmienić z poziomu konta, klikając: https:// twitter.com/account/settings

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Są one dostępne za pośrednictwem Google Inc.,1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Zbieranie i udostępnianie informacji: Używając Google+ możesz publikować informacje na całym świecie. Otrzymujesz także spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów.Serwis przechowuje informacje, ile „ + 1-ek“ otrzymałeś za treść oraz informacje o stronie, którą oglądałeś po kliknięciu „+1-ek“. Twoje oceny mogą być wyświetlane wraz z Twoim imieniem i zdjęciem profilowym w koncie Google w wynikach wyszukiwania, profilu Google lub w innym miejscu na stronach internetowych i w reklamach.

Google rejestruje informacje o Twojej aktywności związanej z „+ 1-ek“ żeby ulepszyć swoje usługi. Aby użyć przycisku Google +, powinieneś posiadać publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę. Będzie ona używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach może również zastąpić inną nazwę, która była wykorzystywana podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, znającym Twój adres e-mail lub posiadającym inne informacje umżliwiające identyfikacje.

Korzystanie z zebranych informacji: Oprócz powyższych zastosowań, są używane informacje podane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony prywatności Google. Serwis może udostępnić zebrane statystyki dotyczące aktywności użytkowników związane z „+1“ lub przesłać je innym podmiotom i partnerom takim jak wydawcy, reklamodowcy lub powiązane strony.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Są one dostępne za pośrednictwem LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Stąd za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, łączysz się z serwerami LinkedIn. Serwis jest informowany o Twojej wizycie i adresie IP. Jeśli zalogujesz się na konto LinkedIn i klikniesz przycisk „Poleć“, LinkedIn będzie mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Podkreślamy, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Są one dostępne za pośrednictwem XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron, zostaniesz automatycznie połączony z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą dane osobowe nie są przechowywane, w szczególności adresy IP ani informacje o aktywności użytkownika w sieci. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku „XING Share” można znaleźć w polityce prywatności XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje śledzenia zachowań użytkowników Google Analytics. Są one dostępne za pośrednictwem Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki cookies. Są to pliki tekstowe,przechowywane na komputerze, które umożliwiają analizę Twoich zachowań na stronie. Informacje generowane przez ciasteczka są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawieart. 6 ust. 1 lit. f RODO. Właściciel witryny może analizować zachowania użytkowników, aby ulepszać zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Maskowanie IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na niej oraz świadczenia innych usług związanych z zachowaniami użytkowników i użytkowaniem internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach tej usługi nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Brak zgody na gromadzenie danych

Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie danych przez Google Analytics, kliknij poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie służący do rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych przy następnej wizycie na naszej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Realizacja zamówień

Z racji korzystania z Google Analytics zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i spełniamy wymagania niemieckich instytucji ochrony danych.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji demograficznej Google Analytics. W związku z tym można tworzyć raporty dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam bazujących na zainteresowaniach sugerowanych przez Google i danych użytkowników zewnętrznych. Nie mogą być one przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklamy na swoim koncie Google lub nie zgadzając się na gromadzenie danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji “Brak zgody na gromadzenie danych”.

Piksel Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje piksel, śledzący zachowania odwiedzających Facebooka do pomiaru konwersji. Adres podmiotu to Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W ten sposób zachowanie odwiedzających witrynę można śledzić po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. W rezultacie skuteczność reklam w serwisie może być oceniana w celach statystycznych i badań rynkowych, a przyszłe działania reklamowe są udoskonalane. Zebrane dane są dla nas anonimowe, nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu można jest połączyć z odpowiednim profilem użytkownika, a serwis może je użyć do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą dotyczącą wykorzystania danych. W rezultacie Facebook może włączyć wyświetlanie reklam na Facebooku jak i poza nim. Sposób korzystania z danych nie ma jednak wpływu na nas jako operatora witryny.

Zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak chronić swoją prywatność: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz też wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji „Ustawienia reklam” na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

Aby to zrobić, musisz być zalogowany. Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam tego serwisu na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newslatter oferowany na naszej stronie internetowej, jest potrzebny Twój adres e-mail , a także informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś jego właścicielem i zgadzasz się na otrzymywanie wysyłki. Inne dane nie są gromadzone a ich podanie jest dobrowolne. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza zapisu do newslattera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody ( 6 ust.(1). RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych takich jak adres e-mail i ich wykorzystanie w mailingu może zostać w dowolnym momencie odwołana, na przykład za pomocą linku “anuluj subskrypcję” w newsletterze. Zakończone operacje przetwarzania danych pozostają zgodne z prawem.

Zapisane u nas dane, które slużą do przesłania newslattera zostaną przez nas usunięte, jesli zrezygnujesz z funkcji otrzymywania od nas wysyłki.Dane przechowywane w innych celach (na przykład adresy e-mail) pozostają nienaruszone.

Wtyczki (Plugins)

Wtyczki i narzędzia Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy funkcji reCAPTCHA; adres podmiotu to: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też stanowią nadużycie w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i innych danych wymaganych przez Google w celu świadczenia usługi reCAPTCHA do tej firmy i jest przeprowadzana zgodnie z art. 6 ust.1 f) RODO chroniąc nasze indywidualne działania prowadzone w internecie oraz zapobiegając nadużyciom i spamowi. Firma Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat Amerykańskiej „Privacy Shield”, która zapewnia zgodność z polityką ochrony danych w krajach UE. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Czcionki Google Web

Ta strona używa tak zwanych Web Fonts dostarczanych przez Google w celu ujednolicenia fontów na stronie. Po wejściu na adres www przegladarka, której używamy, musi laczyć się z serwerami Google. W rezultacie firma otrzymuje informacje o adresie IP, poprzez który uzskujemy dostęp do witryny internetowej. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu spójną i atrakcyjną prezentację naszych usług online, co jest uzasadnione w świetle artykułu 6 ust. 1 f) RODO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, będzie używany domyślny font. Więcej informacji o czcionkach internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na wspomniany transfer danych. Korzystanie z Google Maps ułatwia prezentację naszych usług online i wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 f) RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.